Over Baie Dankie

De stichting Baie Dankie Holland, bestaat uit een bestuur en een actiegroep. Het bestuur bestaat voor een groot deel uit de mensen die in 2007-2008 een jaar in Zuid-Afrika hebben gewoond. Daarnaast zijn er een aantal mensen bij gekomen die de projecten met hun eigen ogen hebben gezien en hun steentje hebben bijgedragen aan de opbouw ervan. Naast het bestuur is er een actiegroep die zich bezig houdt met het bedenken en organiseren van acties om op die manier nog meer geld in te kunnen zamelen voor het goede doel.

Hieronder een overzicht van de bestuursleden.

Het dagelijks bestuur bestaat uit:

Erik de Gier (voorzitter), Saskia de Gier (secretaris), Nel Niks (penningmeester)

De andere leden zijn: Ingrid Lagerwaard, Pieternel Lievense, Dennis Niks en Koos Niks.

Het bestuur overlegt met name over allerlei zaken met betrekking tot de projecten in Zuid-Afrika en hoe we dit kunnen blijven ondersteunen. Het project is voortdurend in ontwikkeling en daar zin uiteraard financiële middelen voor nodig. Het bestuur bekijkt de mogelijkheden ter ondersteuning en zorgt voor het werven van fondsen.

Naast de bestuursleden zijn er veel vrijwilligers die zich vanuit Nederland inzetten voor stichting Baie Dankie. Zij zijn bedenken acties of zijn betrokken bij de uitvoering. Er gaan regelmatig mensen naar Zuid-Afrika om zelf mee te werken op het project. Daarnaast is er een grote groep mensen die ons financieel ondersteunen of gezinnen ondersteunen in de krottenwijk. Zonder al deze mensen zou Baie Dankie niet kunnen doen wat zij nu doen!

De actiegroep bestaat uit een aantal actieve jongeren die allerlei acties organiseert, lees hier meer over onder het kopje acties.