Over Baie Dankie

Doel van de stichting

De stichting Baie Dankie Holland heeft als doel het verbeteren en ontwikkelen van de leefomstandigheden van mensen in Zuid-Afrika door middel van ondersteuning en het opzetten van diverse projecten.

Het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

De stichting tracht haar doel te verwezenlijken door:

 • Het werven van financiële middelen met behulp van donaties en sponsoring.
 • Het uitzenden van vrijwilligers voor te realiseren projecten in Zuid-Afrika.
 • Het geven van voorlichting over de leefomstandigheden van mensen in Zuid-Afrika en de activiteiten van stichting Baie Dankie Holland.

Het bestuur

De stichting Baie Dankie Holland, bestaat uit een bestuur en een actiegroep. Het bestuur bestaat voor een groot deel uit de mensen die in 2007-2008 een jaar in Zuid-Afrika hebben gewoond. Daarnaast zijn er een aantal mensen bij gekomen die de projecten met hun eigen ogen hebben gezien en hun steentje hebben bijgedragen aan de opbouw ervan. Naast het bestuur is er een actiegroep die zich bezig houdt met het bedenken en organiseren van acties om op die manier nog meer geld in te kunnen zamelen voor het goede doel.

Hieronder een overzicht van de bestuursleden.

Het dagelijks bestuur bestaat uit:

Erik de Gier (voorzitter), Saskia de Gier (secretaris), Nel Niks (penningmeester)

De andere leden zijn: Ingrid Lagerwaard, Leanne Schouten, Lisa Kleijer, Corina den Hartogh, Dennis Niks en Koos Niks.

Het bestuur overlegt met name over allerlei zaken met betrekking tot de projecten in Zuid-Afrika en hoe we dit kunnen blijven ondersteunen. Het project is voortdurend in ontwikkeling en daar zin uiteraard financiële middelen voor nodig. Het bestuur bekijkt de mogelijkheden ter ondersteuning en zorgt voor het werven van fondsen.

Naast de bestuursleden zijn er veel vrijwilligers die zich vanuit Nederland inzetten voor stichting Baie Dankie. Zij zijn bedenken acties of zijn betrokken bij de uitvoering. Er gaan regelmatig mensen naar Zuid-Afrika om zelf mee te werken op het project. Daarnaast is er een grote groep mensen die ons financieel ondersteunen of gezinnen ondersteunen in de krottenwijk. Zonder al deze mensen zou Baie Dankie niet kunnen doen wat zij nu doen!

De actiegroep bestaat uit een aantal actieve jongeren die allerlei acties organiseert, lees hier meer over onder het kopje acties.

Beloningsbeleid

Stichting Baie Dankie Holland werkt uitsluitend met vrijwilligers. Deze vrijwilligers kunnen gebruik maken van een onkostenvergoeding voor gemaakte kosten zoals reiskosten. Vrijwilligers kunnen eventueel ook voor een vrijwilligersvergoeding in aanmerking komen.

Beleidsplan

Onderstaand staan in het kort de beleidsuitgangspunten van stichting Baie Dankie Holland beschreven:

 • Het bestuur overlegt minimaal 8 keer per jaar. Voor dit overleg wordt een agenda opgesteld en een verslag gemaakt.
 • De jaaroverzichten financieel zijn inzichtelijk via de site.
 • Geld van sponsoren gaat rechtstreeks naar de partner organisatie in Zuid-Afrika die het vervolgens besteedt bij de diverse projecten.
 • stichting Baie Dankie Holland werkt in Zuid-Afrika samen met Norsa om hun doelen te verwezenlijken.
 • Er is maandelijks contact met Norsa.
 • Norsa maakt 1x per jaar een verslag voor de sponsoren, deze wordt door stichting Baie Dankie Holland verspreid onder haar sponsoren.
 • stichting Baie Dankie Holland werkt uitsluitend met vrijwilligers.
 • Bij de acties van stichting Baie Dankie Holland is altijd een bestuurslid aanwezig.